ROSTER

Monday:
Yomiko (Hk&Japan)
Ella(Thai)
rachel (China)
sarah (Thai)
Lola(China)
Jina(Thai)

Tuesday:
Aki(Japan)
Alice(Thai)
Liya (Mix thai)
ada (Thai)
Bella(Taiwan)
Michelle (Thai)

Wednesday:
Ella (Thai)
Tina(China)
Mayu (Japan)
Sky (Thai)
rose (China)
Angel (Thai)

Thursday:
Mayu(Japan)
Katie (Thai)
Yoyo(china)
Mina (Mix Thai)
Angela (China)
Liya(Mix Thai)

Friday:
Maggie (China)
Alina (Mix Japan)
Abby (China)
sky (Thai)
Tiffany (Mix Korea)
Cindy(Thai)

Saturday:
Grace (Malaysia)
Maggie (China)
Aki(Japan)
Katie(Thai)
Alina  (Mix Japan)

Sunday: 
Liya (Thai)
Tina(china)
Sarah (thai)
Nana(China)
Summer (Mix Thai)
Natasha (Indian)learn more